News

News

Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol 04.12.2018 6.30 – 8.00 pm

Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol 04.12.2018 6.30 – 8.00 pm

Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol

Fe’ch gwahoddir i’n cyfarfod nesaf:

Ystafell Bwyllgora 5, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd

4 Rhagfyr 2018 6:30 - 8 pm

Noddir gan Mark Isherwood AC

Ein thema ar gyfer y cyfarfod fydd;

Hynt Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) i bobl sy’n byw gyda chyflyrau niwrolegol yng Nghymru.

Byddwn yn trafod y pwnc hwn yng nghyd-destun arolwg Cynghrair Niwrolegol Cymru ar ofal cymdeithasol.

Ateber i: wnacoordinator@gmail.com

WNA Annual General Meeting 14 April 2016 – 4.15 – 5pm All Nations Centre

WNA Annual General Meeting 14 April 2016 – 4.15 – 5pm All Nations Centre

The WNA AGM will be held immediately after the WNA Research Conference on the 14 April 2016. The AGM will vote on a resolution to alter the WNA constitution to make it more relevant to the needs of the Alliance. Members will also vote on new members of the WNA Executive Committee. All are welcome to attend. Only WNA members have voting rights. Further details please contact wnacoordinator@gmail.com.  
WNA PHW PROMS and PREMS Focus Groups – Feb/March 2016

WNA PHW PROMS and PREMS Focus Groups – Feb/March 2016

In conjunction with PHW, WNA are running a series of focus groups to help inform national patient reported measures - PROMS and PREMS in February and March 2016. The events are aimed at patients, carers and former patients only and are being held on the following dates: 18 February 16 - Cardiff 24 February 16 - Llandrindod Wells 2 March 16 - Carmarthen 8 March 16 - St. Asaph For booking please send name, contact details and location of focus group to wnacoordinator@gmail.com. WNA PHW PROMS AND PREMS Focus Group invite
Buddion cyd-gynhyrchu ymchwil i gyflyrau niwrolegol

Buddion cyd-gynhyrchu ymchwil i gyflyrau niwrolegol

O’r labordy i’r ystafell fyw - buddion cyd-gynhyrchu ymchwil i gyflyrau niwrolegol Dydd Iau, 14 Ebrill 2016 Canolfan yr Holl Genhedloedd, Caerdydd Bydd y gynhadledd hon, a drefnir gan y Gynghrair Niwrolegol, yn archwilio buddion ymagwedd cyd-gynhyrchu i ymchwilwyr a chyfranogwyr yng nghyd-destun yr amgylchedd ymchwil presennol yng Nghymru. Trwy gymysgedd difyr o siaradwyr a sesiynau grŵp, bydd y digwyddiad yn dangos sut gall cyd-gynhyrchu gynyddu’r potensial o drosi canfyddiadau ymchwil i ganlyniadau bywyd go iawn, a fydd o fudd i bobl â chyflyrau niwrolegol. Mae’r digwyddiad wedi cael ei anelu at ymchwilwyr academaidd, ymarferwyr clinigol, pobl sy’n byw â chyflyrau niwrolegol, cyrff cyllido, gwneuthurwyr polisi, a sefydliadau perthnasol y trydydd sector. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, os byddwch yn cofrestru ond yn peidio â mynychu, byddwch yn cael eich anfonebu am £50 i dalu ein costau. Mae stondinau arddangos ar gael, heb gost i aelodau Cynghrair Niwrolegol Cymru, ac am £50 i’r rheiny nad ydynt yn aelodau. I gael manylion, anfonwch neges at wna.research@gmail.com Archebwch eich lle yma Lawrlwythwch y poster