Gosod y sylfeini ar gyfer newid:
Effaith Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol Llywodraeth Cymru

Adroddiad ar Ymchwiliad y Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol

Amcangyfrifir bod 100,000 o bobl a’u teuluoedd yng Nghymru yn byw gyda chyflwr niwrolegol sy’n cael effaith sylweddol ar eu bywydau. Fforwm o sefydliadau a grwpiau sy’n cynrychioli pobl yng Nghymru yr effeithir arnynt gan gyflyrau niwrolegol yw Cynghrair Niwrolegol Cymru.