Mesur Arfaethedig ynghylch Codi Ffïoedd am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Cyflwynodd y Gynghrair ymateb manwl i ymgynghoriad y Cynulliad Cenedlaethol ar y Mesur arfaethedig hwn, ac o ganlyniad, fe’i gwahoddwyd i gyflwyno tystiolaeth ar lafar i Bwyllgor Deddfwriaethol y Cynulliad ym mis Medi 2009. Ers hynny, mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ac mae wedi ystyried rhai o argymhellion Cynghrair Niwrolegol Cymru. I gael y manylion llawn, ewch i: http//www.assemblywales.org/bushome/buslegislation/bus-leg-measures/business-legislation-measures-scc-2.htm