Mae’r Gynghrair wedi bod yn brysur ac yn gynhyrchiol yn ystod 2009 a 2010. Gwelwyd ein haelodaeth yn parhau i gynyddu a’n rhwydweithiau’n ehangu wrth i ni gryfhau ein partneriaethau â chynghreiriau eraill o amgylch Cymru, a chreu cysylltiadau cryf â nifer o grwpiau a sefydliadau proffesiynol.

Yn ystod y cyfnod hwn, mae’r Gynghrair wedi…

  • Cyfrannu at y trafodaethau ynglŷn â chynllunio a darparu gwasanaethau iechyd niwrowyddorau yn y dyfodol, ar ôl cyhoeddi Adolygiad Steers.
  • Cynnal arolwg holiadur ymhlith unigolion sy’n byw â chyflyrau niwrolegol yng nghanolbarth a de Cymru.
  • Cryfhau ein cysylltiadau â’r Grŵp Trawsbleidiol ar Niwrowyddorau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.
  • Cyflwyno ymatebion i sawl ymgynghoriad ac ymchwiliad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.
  • Cymryd rhan mewn sawl gweithgor a drefnwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.
  • Gwella’r cysylltiadau ag aelodau trwy baratoi dalen newyddion reolaidd sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau am waith y Gynghrair.