Newyddio a Digwyddiadau

Newyddio a Digwyddiadau

Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol 04.12.2018 6.30 – 8.00 pm

Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol 04.12.2018 6.30 – 8.00 pm

Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol

Fe’ch gwahoddir i’n cyfarfod nesaf:

Ystafell Bwyllgora 5, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd

4 Rhagfyr 2018 6:30 - 8 pm

Noddir gan Mark Isherwood AC

Ein thema ar gyfer y cyfarfod fydd;

Hynt Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) i bobl sy’n byw gyda chyflyrau niwrolegol yng Nghymru.

Byddwn yn trafod y pwnc hwn yng nghyd-destun arolwg Cynghrair Niwrolegol Cymru ar ofal cymdeithasol.

Ateber i: wnacoordinator@gmail.com

Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol

Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol

Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol

Gorffennaf 10fed , Adeilad y Pierhead, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd

12 – 1:30pm

Mae Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol Llywodraeth Cymru yn dweud y dylai’r staff i gyd sydd yn ymwneud â rheoli gofal i bobl gyda chyflyrau niwrolegol gael dealltwriaeth briodol o’r cyflwr a’i effaith ar yr unigolyn a’u teulu.

Mae angen yr egwyddorion sylfaenol hyn er mwyn sicrhau bod pobl â chyflyrau niwrolegol yn hyderus bod eu cyflwr yn cael ei ddeall gan y gwasanaethau iechyd neu gofal cymdeithasol y maent yn cael mynediad iddynt.

Bydd Cynghrair Niwrolegol Cymru yn hoffi clywed gan bobl â chyflyrau niwrolegol am eich profiadau a pha wybodaeth a chymorth ‘rydych yn credu sydd eu hangen ar weithwyr proffesiynol iechyd a gofal.

Os hoffech chi fynychu yna archebwch eich lle os gwelwch yn dda gan ddefnyddio Eventbrite https://www.eventbrite.co.uk/e/cross-party-group-on-neurological-conditions-tickets-46648211055

Neu ebostiwch https://protect-eu.mimecast.com/s/d2UMCjZV2sk25LFn0qLX?domain=mssociety.org.uk ffôn 029 2167 8923

‘Rydym hefyd yn gobeithio y bydd rhai o’ch Aelodau Cynulliad yn mynychu, anfonwch ebost personol neu drydar atynt:

‘Rydw i’n mynychu’r Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol ar 10fed Gorffennaf yn Adeilad y Pierhead o 12 – 1:30yh. Byddai’n wych i’ch gweld yno i glywed am brofiadau pobl sydd yn byw gyda chyflyrau niwrolegol.

I ddarganfod pwy yw eich Aelodau Cynulliad a’u manylion cysylltu gweler http://senedd.assembly.wales/mgFindMember.aspx

WNA Annual General Meeting 14 April 2016 – 4.15 – 5pm All Nations Centre

WNA Annual General Meeting 14 April 2016 – 4.15 – 5pm All Nations Centre

The WNA AGM will be held immediately after the WNA Research Conference on the 14 April 2016. The AGM will vote on a resolution to alter the WNA constitution to make it more relevant to the needs of the Alliance. Members will also vote on new members of the WNA Executive Committee. All are welcome to attend. Only WNA members have voting rights. Further details please contact wnacoordinator@gmail.com.  
WNA PHW PROMS and PREMS Focus Groups – Feb/March 2016

WNA PHW PROMS and PREMS Focus Groups – Feb/March 2016

In conjunction with PHW, WNA are running a series of focus groups to help inform national patient reported measures - PROMS and PREMS in February and March 2016. The events are aimed at patients, carers and former patients only and are being held on the following dates: 18 February 16 - Cardiff 24 February 16 - Llandrindod Wells 2 March 16 - Carmarthen 8 March 16 - St. Asaph For booking please send name, contact details and location of focus group to wnacoordinator@gmail.com. WNA PHW PROMS AND PREMS Focus Group invite