Cynghreiriau Niwrolegol Lleol

Cynghreiriau Niwrolegol Lleol

Wrexham

NAW – Cynghrair Niwrolegol Wrecsam
NAW – Neurological Alliance Wrexham
Health & Social Care Facilitator
AVOW
21 Egerton Street
Wrexham
LL11 1ND.
janet.williams@avow.org
01978 312556

De Gwynedd

Cynghrair Cyflyrau Iechyd Tymor Hir a Chronig De Gwynedd

SGwyneddAllianceposterland2

Sioned Larsen – Mantell Gwynedd

SionedLarsen@mantellgwynedd.com

Tel: 01286 672626 Ysgrifennydd

secretary@southgwyneddltca.org.uk

www.southgwyneddltca.org.uk

Abertawe (Castell Nedd Port Talbot a Pen-y-bont ar Ogwr)

Cynghrair Niwrolegol De-orllewin Cymrue – Ardal Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg

swwna_140x140

Rydym yn cynghrair gydweithredol sy’n cynnwys pobl â chyflyrau niwrolegol, gofalwyr a chynrychiolwyr o elusennau niwrolegol a grwpiau cefnogi. Mae manylion ein cyfarfodydd a digwyddiadau, o os ydych am ddod yn aelod o’n cynghrair cysylltwch â ni ar e-bost neu drwy ein gwefan.

Carol Ross support@swwna.com

Ffôn: 07845 007 304 (SWWNA Symudol)

www.swwna.com