Cynghreiriau Niwrolegol Lleol

GOGLEDD POWYS

MANGO – Cymdeithas Grwpiau a Sefydliadau Niwrolegol Sir Drefaldwyn

mango_logo

John Day – Cadeirydd

John.day40@virgin.net

WREXHAM

NAW – Cynghrair Niwrolegol Wrecsam

Peter Andrews – Cadeirydd (Cymdeithas MND)

pm.andrews@care4free.net

Yvonne Kelso – Ysgrifennydd Cofnodion

yvonne.kelso@wrexham.gov.uk

Tel: 01978 298617

YNYS MÔN

Cynghrair Cyflyrau Tymor Hir Ynys Môn a Gogledd Gwynedd

Ann Perkins – Medrwn Môn

ann@medrwnmon.org

Ffôn: 01248 724 944

DE GWYNEDD

Cynghrair Cyflyrau Iechyd Tymor Hir a Chronig De Gwynedd

SGwyneddAllianceposterland2

Sioned Larsen – Mantell Gwynedd

SionedLarsen@mantellgwynedd.com

Tel: 01286 672626 Ysgrifennydd

secretary@southgwyneddltca.org.uk

www.southgwyneddltca.org.uk

ABERTAWE (Castell Nedd Port Talbot a Pen-y-bont ar Ogwr)

Cynghrair Niwrolegol De-orllewin Cymrue – Ardal Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg

swwna_140x140

Rydym yn cynghrair gydweithredol sy’n cynnwys pobl â chyflyrau niwrolegol, gofalwyr a chynrychiolwyr o elusennau niwrolegol a grwpiau cefnogi. Mae manylion ein cyfarfodydd a digwyddiadau, o os ydych am ddod yn aelod o’n cynghrair cysylltwch â ni ar e-bost neu drwy ein gwefan.

Carol Ross support@swwna.com

Ffôn: 07845 007 304 (SWWNA Symudol)

www.swwna.com

SIR BENFRO (Ceredigion a Sir Gaerfyrddin)

Cynghrair Niwrolegol Gorllewin Cymru (ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda)

Ian Folks, Cadeirydd (MSSoc)

Ffôn: 020 8438 0854

ifolks@mssociety.org.uk

Michele Copeman – Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro

michelle.copeman@pavs.org.uk

Ffôn: 01437 771192

DE RHONDDA CYNON TAF

Grŵp Ffocws Rheoli Cyflyrau Cronig RhCT a Merthyr

Sharon Richards – Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful

Sharon.richards@vamt.net

Ffon: 01685 353932

Ann Philpott – Interlink aphilpott@interlinkrct.org.uk

Ffôn: 01443 846200