Cross-Party Group for Neurological Conditions 18.10.16 6.30pm-8.00pm

Cross-Party Group for Neurological Conditions 18.10.16 6.30pm-8.00pm

Minutes from WNA CPG meeting 18 October 2016Hoffai Mark Isherwood AC eich gwahodd i gyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol

18 Hydref 2016 am 6.30pm (lluniaeth o 6pm)

Yn Ystafell Bwyllgor 4, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Prif Siaradwyr:

Alison Shakeshaft – Cadeirydd Dros Dro, Grŵp Gweithredu Cynllun Cyflawni Niwrolegol.

Nina Bergonzi – Y Gymdeithas Dystonia.

Os gallwch ymuno â ni, e-bostiwch wnacoordinator@gmail.com

Croeso i bawb

 

 

Mark Isherwood AM invites you to the Cross-Party Group for Neurological Conditions

18th October 2016 at 6.30 pm (refreshments from 6pm)

In Committee Room 4, Ty Hywel, National Assembly for Wales

 

Keynote speakers:

Alison Shakeshaft – Interim Chair, Neurological Delivery Plan Implementation Group

Nina Bergonzi – Dystonia Society

 

If you are able to attend, please email wnacoordinator@gmail.com