Events

Events

Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol

Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol

Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol

Gorffennaf 10fed , Adeilad y Pierhead, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd

12 – 1:30pm

Mae Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol Llywodraeth Cymru yn dweud y dylai’r staff i gyd sydd yn ymwneud â rheoli gofal i bobl gyda chyflyrau niwrolegol gael dealltwriaeth briodol o’r cyflwr a’i effaith ar yr unigolyn a’u teulu.

Mae angen yr egwyddorion sylfaenol hyn er mwyn sicrhau bod pobl â chyflyrau niwrolegol yn hyderus bod eu cyflwr yn cael ei ddeall gan y gwasanaethau iechyd neu gofal cymdeithasol y maent yn cael mynediad iddynt.

Bydd Cynghrair Niwrolegol Cymru yn hoffi clywed gan bobl â chyflyrau niwrolegol am eich profiadau a pha wybodaeth a chymorth ‘rydych yn credu sydd eu hangen ar weithwyr proffesiynol iechyd a gofal.

Os hoffech chi fynychu yna archebwch eich lle os gwelwch yn dda gan ddefnyddio Eventbrite https://www.eventbrite.co.uk/e/cross-party-group-on-neurological-conditions-tickets-46648211055

Neu ebostiwch https://protect-eu.mimecast.com/s/d2UMCjZV2sk25LFn0qLX?domain=mssociety.org.uk ffôn 029 2167 8923

‘Rydym hefyd yn gobeithio y bydd rhai o’ch Aelodau Cynulliad yn mynychu, anfonwch ebost personol neu drydar atynt:

‘Rydw i’n mynychu’r Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol ar 10fed Gorffennaf yn Adeilad y Pierhead o 12 – 1:30yh. Byddai’n wych i’ch gweld yno i glywed am brofiadau pobl sydd yn byw gyda chyflyrau niwrolegol.

I ddarganfod pwy yw eich Aelodau Cynulliad a’u manylion cysylltu gweler http://senedd.assembly.wales/mgFindMember.aspx

Buddion cyd-gynhyrchu ymchwil i gyflyrau niwrolegol

Buddion cyd-gynhyrchu ymchwil i gyflyrau niwrolegol

O’r labordy i’r ystafell fyw - buddion cyd-gynhyrchu ymchwil i gyflyrau niwrolegol Dydd Iau, 14 Ebrill 2016 Canolfan yr Holl Genhedloedd, Caerdydd Bydd y gynhadledd hon, a drefnir gan y Gynghrair Niwrolegol, yn archwilio buddion ymagwedd cyd-gynhyrchu i ymchwilwyr a chyfranogwyr yng nghyd-destun yr amgylchedd ymchwil presennol yng Nghymru. Trwy gymysgedd difyr o siaradwyr a sesiynau grŵp, bydd y digwyddiad yn dangos sut gall cyd-gynhyrchu gynyddu’r potensial o drosi canfyddiadau ymchwil i ganlyniadau bywyd go iawn, a fydd o fudd i bobl â chyflyrau niwrolegol. Mae’r digwyddiad wedi cael ei anelu at ymchwilwyr academaidd, ymarferwyr clinigol, pobl sy’n byw â chyflyrau niwrolegol, cyrff cyllido, gwneuthurwyr polisi, a sefydliadau perthnasol y trydydd sector. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, os byddwch yn cofrestru ond yn peidio â mynychu, byddwch yn cael eich anfonebu am £50 i dalu ein costau. Mae stondinau arddangos ar gael, heb gost i aelodau Cynghrair Niwrolegol Cymru, ac am £50 i’r rheiny nad ydynt yn aelodau. I gael manylion, anfonwch neges at wna.research@gmail.com Archebwch eich lle yma Lawrlwythwch y poster
(English) Cross Party Group on Neurological Conditions – 14th November St Asaph.

(English) Cross Party Group on Neurological Conditions – 14th November St Asaph.

Dear friend

I would like invite you to the North Wales meeting of the Cross-Party Group for Neurological Conditions.

The Cross-Party Group for Neurosciences was formed by the Wales Neurological Alliance in 2009 with North Wales AM, Mark Isherwood, as its chair, and seeks to raise awareness about neurological conditions and improve services across Wales.

The Cross-Party Group is a forum to influence Assembly Members so most of the meetings are held in the National Assembly for Wales, but we are now organising the meeting in North Wales and would be grateful if you could attend.

On Friday 14 November 2014 we will be holding the North Wales meeting at the Oriel House St Asaph from 2 p.m. to 4 p.m.

The meeting will focus mainly on the Welsh Government Neurological Conditions Delivery Plan and how this is being implemented locally. There will be Professor Matt Makin and Annette Morris from the BCUHB Neuroscience Network, and Dr Peter Enevoldson from the Walton Centre as guest speakers.

We want to bring as many people living with different neurological conditions together so that people can air their views to senior officials at the Walton Centre and from the Health Board, and raise particular problems they face with North Wales Assembly Members.

We need to know who is planning to attend, so if you are, please RSVP by 1.11.14 to info@walesneurologicalalliance.org.uk? If you would like any further information about the meeting, please contact Urtha Felda 07920 429 477.