Ymunwch â ni

Os ydych chi neu eich sefydliad yn rhannu gweledigaeth y Gynghrair, sef y bydd y gofal gorau posibl ar gael i bobl sy’n byw gyda chyflyrau niwrolegol, bydd ganddynt reolaeth dros eu bywydau a byddant yn cael byw yn rhydd rhag anwybodaeth ac anghyfiawnder, efallai yr hoffech ymuno â ni. Mae dod yn aelod o’r Gynghrair yn golygu y gallwn gydweithio’n well, cael llais cryfach a sicrhau ein bod yn codi ymwybyddiaeth, yn dylanwadu ar bolisi ac yn gwella gofal i bobl â chyflyrau niwrolegol.

Pris aelodaeth yw £50-£200 y flwyddyn ar hyn o bryd

I weld y manylion lawrlwythwch ein ffurflen aelodaeth.

Aelodau Presennol

Mae saith sefydliad ar hugain yn aelodau o Gynghrair Niwrolegol Cymru ar hyn o bryd ac fe’u rhestrir isod. Cliciwch ar sefydliad i gael gwybodaeth am ei waith.