Monthly Archives: November 2018

Monthly Archives: November 2018

Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol 04.12.2018 6.30 – 8.00 pm

Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol 04.12.2018 6.30 – 8.00 pm

Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol

Fe’ch gwahoddir i’n cyfarfod nesaf:

Ystafell Bwyllgora 5, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd

4 Rhagfyr 2018 6:30 - 8 pm

Noddir gan Mark Isherwood AC

Ein thema ar gyfer y cyfarfod fydd;

Hynt Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) i bobl sy’n byw gyda chyflyrau niwrolegol yng Nghymru.

Byddwn yn trafod y pwnc hwn yng nghyd-destun arolwg Cynghrair Niwrolegol Cymru ar ofal cymdeithasol.

Ateber i: wnacoordinator@gmail.com