Monthly Archives: July 2018

Monthly Archives: July 2018

Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol

Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol

Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol

Gorffennaf 10fed , Adeilad y Pierhead, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd

12 – 1:30pm

Mae Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol Llywodraeth Cymru yn dweud y dylai’r staff i gyd sydd yn ymwneud â rheoli gofal i bobl gyda chyflyrau niwrolegol gael dealltwriaeth briodol o’r cyflwr a’i effaith ar yr unigolyn a’u teulu.

Mae angen yr egwyddorion sylfaenol hyn er mwyn sicrhau bod pobl â chyflyrau niwrolegol yn hyderus bod eu cyflwr yn cael ei ddeall gan y gwasanaethau iechyd neu gofal cymdeithasol y maent yn cael mynediad iddynt.

Bydd Cynghrair Niwrolegol Cymru yn hoffi clywed gan bobl â chyflyrau niwrolegol am eich profiadau a pha wybodaeth a chymorth ‘rydych yn credu sydd eu hangen ar weithwyr proffesiynol iechyd a gofal.

Os hoffech chi fynychu yna archebwch eich lle os gwelwch yn dda gan ddefnyddio Eventbrite https://www.eventbrite.co.uk/e/cross-party-group-on-neurological-conditions-tickets-46648211055

Neu ebostiwch https://protect-eu.mimecast.com/s/d2UMCjZV2sk25LFn0qLX?domain=mssociety.org.uk ffôn 029 2167 8923

‘Rydym hefyd yn gobeithio y bydd rhai o’ch Aelodau Cynulliad yn mynychu, anfonwch ebost personol neu drydar atynt:

‘Rydw i’n mynychu’r Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol ar 10fed Gorffennaf yn Adeilad y Pierhead o 12 – 1:30yh. Byddai’n wych i’ch gweld yno i glywed am brofiadau pobl sydd yn byw gyda chyflyrau niwrolegol.

I ddarganfod pwy yw eich Aelodau Cynulliad a’u manylion cysylltu gweler http://senedd.assembly.wales/mgFindMember.aspx