Monthly Archives: October 2016

Monthly Archives: October 2016

Cross-Party Group for Neurological Conditions 18.10.16 6.30pm-8.00pm

Cross-Party Group for Neurological Conditions 18.10.16 6.30pm-8.00pm

Minutes from WNA CPG meeting 18 October 2016Hoffai Mark Isherwood AC eich gwahodd i gyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol 18 Hydref 2016 am 6.30pm (lluniaeth o 6pm) Yn Ystafell Bwyllgor 4, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru Prif Siaradwyr: Alison Shakeshaft – Cadeirydd Dros Dro, Grŵp Gweithredu Cynllun Cyflawni Niwrolegol. Nina Bergonzi – Y Gymdeithas Dystonia. Os gallwch ymuno â ni, e-bostiwch wnacoordinator@gmail.com Croeso i bawb     Mark Isherwood AM invites you to the Cross-Party Group for Neurological Conditions 18th October 2016 at 6.30 pm (refreshments from 6pm) In Committee Room 4, Ty Hywel, National Assembly for Wales   Keynote speakers: Alison Shakeshaft – Interim Chair, Neurological Delivery Plan Implementation Group Nina Bergonzi – Dystonia Society   If you are able to attend, please email wnacoordinator@gmail.com