Monthly Archives: August 2012

Monthly Archives: August 2012

Coleg Therapyddion Galwedigaethol

Coleg Therapyddion Galwedigaethol

Cymdeithas Brydeinig a Choleg y Therapyddion Galwedigaethol yw’r corff proffesiynol a’r Undeb Llafur ar gyfer staff therapi galwedigaethol yn y DU. Mae therapyddion a gweithwyr cymorth galwedigaethol yn helpu pobl i fod mor annibynnol â phosibl wrth wneud y gweithgareddau (galwedigaethau) sy’n gwella eu hiechyd a’u lles.

Different Strokes

Different Strokes

Sefydlwyd Different Strokes gan bobl iau sydd wedi goroesi strôc ac mae’n dal i gael ei reoli a’i staffio i raddau helaeth gan oroeswyr strôc iau. Mae’n darparu gwybodaeth, cymorth, arweiniad a dosbarthiadau ymarfer arbenigol ar draws y DU i alluogi pobl iau sydd wedi goroesi strôc i wella cymaint â phosibl yn gorfforol ac yn seicolegol.

Cyswllt: Debbie Wilson