Buddion cyd-gynhyrchu ymchwil i gyflyrau niwrolegol

Buddion cyd-gynhyrchu ymchwil i gyflyrau niwrolegol

O’r labordy i’r ystafell fyw – buddion cyd-gynhyrchu ymchwil i gyflyrau niwrolegol

Dydd Iau, 14 Ebrill 2016

Canolfan yr Holl Genhedloedd, Caerdydd

Bydd y gynhadledd hon, a drefnir gan y Gynghrair Niwrolegol, yn archwilio buddion ymagwedd cyd-gynhyrchu i ymchwilwyr a chyfranogwyr yng nghyd-destun yr amgylchedd ymchwil presennol yng Nghymru.

Trwy gymysgedd difyr o siaradwyr a sesiynau grŵp, bydd y digwyddiad yn dangos sut gall cyd-gynhyrchu gynyddu’r potensial o drosi canfyddiadau ymchwil i ganlyniadau bywyd go iawn, a fydd o fudd i bobl â chyflyrau niwrolegol.

Mae’r digwyddiad wedi cael ei anelu at ymchwilwyr academaidd, ymarferwyr clinigol, pobl sy’n byw â chyflyrau niwrolegol, cyrff cyllido, gwneuthurwyr polisi, a sefydliadau perthnasol y trydydd sector.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, os byddwch yn cofrestru ond yn peidio â mynychu, byddwch yn cael eich anfonebu am £50 i dalu ein costau.

Mae stondinau arddangos ar gael, heb gost i aelodau Cynghrair Niwrolegol Cymru, ac am £50 i’r rheiny nad ydynt yn aelodau. I gael manylion, anfonwch neges at wna.research@gmail.com

Archebwch eich lle yma

Lawrlwythwch y poster